De op deze website vermelde waardes zijn louter informatief. Voor de exacte waardes bent u genoodzaakt u leverancier of producent te contacteren.
Privacy Policy

Vloeistoffen

Soortelijk gewicht vloeistoffen

Het soortelijk gewicht van vloeistoffen.
Dichtheid en soortelijke massa van vloeistoffen.

Vloeistoffen g/cm³
kg/m³
Aceton 0,8 800
Natriumhydroxide 25% 1,3 1300
Alcohol 0,79 790
Benzine 0,7 700
Benzeen 0,88 880
Bier 1,02 1020
Dichloor (vloeibaar) 1,51 1510
Chloroform 1,48 1480
Ether 0,72 720
Diesel 0,84 840
Glycerol 1,26 1260
Helium (vloeibaar) 0,15 150
Koolteer 0,83 830
Kwik (kwikzilver) 13,596 13596
Melk 1,03 1030
Lijnolie 0,94 940
Olijfolie 0,92 920
Raapolie 0,91 910
Terpentijnolie 0,84 840
N-pentaan 0,63 630
Petroleum 0,8 800
Salpeterzuur (100%) 1,5 1500
Distikstof (vloeibaar) 0,79 790
Tetrachloorkoolstof 1,63 1630
Tolueen 0,88 880
Water (vloeibaar) 0,998 998
zeewater 1,024 1024
Diwaterstof (vloeibaar) 0,06 60
Dizuurstof (vloeibaar) 1,13 1130
Zwavelzuur (100%) 1,84 1840