De op deze website vermelde waardes zijn louter informatief. Voor de exacte waardes bent u genoodzaakt u leverancier of producent te contacteren.
Privacy Policy

Zand

Soortelijk gewicht zand:

Het soortelijk gewicht van zand is sterk afhankelijk van de toestand waarin het zich bevind, namelijk droog, nat, verdicht, niet verdicht, …

Wij nemen volgende dichtheden aan:

Niet verdicht droog zand: 1400 kg/m³
Verdicht droog zand: 1600 kg/m³
Niet verdicht nat zand: 1600 kg/m³
Verdicht nat zand: 1800 kg/m³

Natuurlijk is er ook nog een verschil in het soort zand. Maar met deze richtwaardes kom je al vrij dicht bij het werkelijke gewicht.