De op deze website vermelde waardes zijn louter informatief. Voor de exacte waardes bent u genoodzaakt u leverancier of producent te contacteren.
Privacy Policy

Beton

Soortelijk gewicht beton

Het soortelijk gewicht van een normale verdichte beton is ongeveer 2400 kg/m³ en 2300 kg/m³ voor niet  verdicht beton. Voor gewapend beton in verdichte toestand is de dichtheid ongeveer 2500 kg/m³. De dichtheid van schuimbeton is gelegen tussen de 600 en 1600 kg/m³.