De op deze website vermelde waardes zijn louter informatief. Voor de exacte waardes bent u genoodzaakt u leverancier of producent te contacteren.
Privacy Policy

Gassen

Soortelijk gewicht gassen

Het soortelijk gewicht van gassen bij 0°C en 1 bar (tenzij anders vermeld).
Dichtheid en soortelijke massa van gassen bij 0°C en 1 bar (tenzij anders vermeld).

Gassen g/cm³
kg/m³
Acetyleen 0,0012 1,16
Ethaan 0,0013 1,34
Ethyleen 0,0013 1,25
Ammoniakgas 0,0008 0,765
Atmosferische lucht 0,0013 1,29
Cokesovengas 0,0007 0,67
Generatorgas 0,0008 0,82
Helium 0,0002 0,18
Hoogovengietgas (gem.) 0,0013 1,3
Koolstofdioxide 0,002 1,97
Koolstofmonoxide 0,0013 1,25
Lichtgas 0,0007 0,65
Lucht 0,0013 1,29
Methaan 0,0007 0,72
Neon 0,0009 0,9
Steenkoolgas 0,0005 0,53
Stikstofgas 0,0013 1,26
Stikstofdioxide 0,0021 2,06
Stikstofmonoxide 0,0014 1,35
Lachgas 0,002 1,98
waterdamp van 100 °C 0,0006 0,6
Waterstofgas 9E-05 0,09
Zoutzuurgas 0,0016 1,62
Zuurstofgas 0,0014 1,43
Zwaveldioxide 0,0029 2,86
Waterstofsulfide 0,0016 1,58