De op deze website vermelde waardes zijn louter informatief. Voor de exacte waardes bent u genoodzaakt u leverancier of producent te contacteren.
Privacy Policy

Soortelijk Gewicht

Als we het hebben over soortelijk gewicht, dichtheid of soortelijke massa van een materiaal hebben we het meestal over hetzelfde.

Soortelijk gewicht is eigenlijk een verouderde foutieve term maar toch wordt deze nog het meeste gebruikt. We zeggen meestal ook ons gewicht is 70kg tewijl het onze massa is die 70kg is.

De grootheid van de dichtheid is uitgedrukt in de hoeveelheid massa (kg – g)van een materiaal in een bepaald volume (m³ – cm³)

De soortelijke masss duid men aan met de Griekse letter? (rho).

\rho = \frac{m}{V}

m: de massa en V: het volume

Op deze website geven we het soortelijk gewicht weer in gram per kubieke centimeter (g/cm³) en in kilogram per kubieke meter (kg/m³).  De omzetting tussen deze eenheden ziet er als volgt uit: 1000 kg/m³ = 1 g/cm³.

Om een duidelijk overzicht te houden is er gekozen voor volgende onderverdeling:

Klik op onderstaande links om naar de juiste tabel te gaan: